Kanalveien 46, 5068 BERGEN
Telefon: 55 28 65 00 Mobil: 476 00 136/994 35 135
E-post: post@malermester-eg.no